David Morgan Richards

Golygwyd gan : RhianJames Wales at War / Cymru yn y Rhyfel 17/11/2016

Dyddiad geni: 11/1893

Man geni: 74 Stryd Fawr, Treorci

Dyddiad marw: 20/11/1917

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Erquinghem-Lys, Ffrainc

Cofebion:

Llanafan
 • Dyddiad geni - 11/1893

  Ble ? - 74 Stryd Fawr, Treorci

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - N/A

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Brwydrau

 • Dyddiad y frwydr - 7/7/1916

  Ble ? - Coedwig Mametz

 • Dyddiad y frwydr - 31/7/1917

  Ble ? - Passchendaele (Trydydd Brwydr Ypres)

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Sapper

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Royal Engineers

  Rhif gwasanaeth - 82588

 • Dyddiad marw - 20/11/1917

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Tad - John D. Richards
 • Mam - Margaret Richards


Ysgol(ion) mynychwyd


 • Treorchy School
 • Higher Grade School, Pentre
 • Council School, Llanafan


Gwybodaeth bellach


Roedd David Richards yn fab i John a Margaret Richards, Bontfach, Trawsgoed. Cafodd ei eni yn Nhreorci ac aeth i'r ysgol yn Nhreorci ac Ysgol Gradd Uwch, Pentre, cyn gwario rhai blynyddoedd yn Ysgol Llanafan. Yn 14 mlwydd oed, dychwelodd i Dreorci i weithio fel clerc gyda cwmni T.V.R. ac, ar ôl 3 mlynedd, cychwynnodd ei brentisiaeth fel saer gyda Mr Alban Richards, contractiwr, Ton Pentre. Cyn ymrestru, aeth i weithio hefyd gyda King and Davies, Marlborough Road, Casnewydd. Ymunodd â'r Peiriannwyr Brenhinol yn Nadolig 1914 ac aeth allan i Ffrainc ar 27 Tachwedd 1915 yn dilyn cyfnod o hyfforddiant ym Mhorthcawl, Y Fenni a Winchester. Bu ym mrwydrau Coedwig Mametz a Chefn Pilckem, a gwariodd 12 mis yng Ngwlad Belg ar Gamlas Ypres. Cafodd ei ladd gan ddarn o siel tra'n gweithio ar safle gwn concrit.


Galwedigaeth cyn y rhyfeloedd


 • Booking clerk
 • Carpenter