Herbert Edward Jones

Dyddiad geni: 1891

Dyddiad marw: 17/11/1918

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Cofeb Brokwood 1914-1918 Memorial

 • Dyddiad geni - 1891

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - N/A

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Rhingyll

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Royal Army Service Corps

  Rhif gwasanaeth - S4/064834

 • Dyddiad marw - 17/11/1918

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Tad - John William Jones


Cyfeiriad


 • Comet Stores, Station Road, Llanrwst


Gwybodaeth bellach


Tad o Hen Golwyn/Dad from Old Colwyn