David Dale Davies

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 13/04/2017

Dyddiad geni: 1884

Dyddiad marw: 6/11/1918

Lle bu farw: Royal Herbert Hospital, Woolwich

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mywnet Capel Bedyddwyr Penybont Baptist Chapelyard

 • Dyddiad geni - 1884

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - Brecon/Aberhonddu

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Milwr Cyffredin

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Army Service Corps

  Rhif gwasanaeth - M/409373

 • Dyddiad marw - 6/11/1918

  Ble ? - Royal Herbert Hospital, Woolwich


Teulu


 • Priod - Emily Elizabeth Davies
 • Tad - James Davies


Cyfeiriad


 • Bradford House, Llandysul (cyfeiriad tad/ dad's address)


Crefydd


 • Bedyddwyr


Gwybodaeth bellach


He married Emily Elizabeth Biggs, of 28, Severn Road, Weston-super-Mare on 26 August 1911, and the couple moved back to Llandyssul where their two children were raised.

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd