D L Williams

Dyddiad geni: 1893

Dyddiad marw: 16/7/1917

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Milwrol Newydd Reninghelst New Military Cemetery, Ffrainc/France

 • Dyddiad geni - 1893

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - N/A

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Milwr Cyffredin

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Royal Army Service Corps

  Rhif gwasanaeth - M2/222533

 • Dyddiad marw - 16/7/1917

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Priod - Dorothy E. Williams


Cyfeiriad


 • 5, Tai Dulas, Llanddulas, Abergele, Denbighshire.


Clybiau chwaraeon


 • Clwb Salisbury Club, Swansea/Abertawe

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad