Lewis John Davies

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 12/10/2017

Dyddiad geni: 1896

Man geni: Brynhyfryd, Aberhosan, Machynlleth

Dyddiad marw: 26/10/1918

Lle bu farw: King George's Hospital, London/Llundain (Lambeth)

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Anghydffurfiol Machynlleth Nonconformist Cemetery

 • Dyddiad geni - 1896

  Ble ? - Brynhyfryd, Aberhosan, Machynlleth

 • Dyddiad Ymrestrodd - 1915

  Ble ? - N/A

  Oedran - N/A

  Fel - Gwirfoddolwr

 • Brwydrau

 • Dyddiad y frwydr - 25/4/1915

  Ble ? - Gallipoli

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Milwr Cyffredin

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Royal Welsh Fusiliers

  Rhif gwasanaeth - 355817

 • Dyddiad marw - 26/10/1918

  Ble ? - King George's Hospital, London/Llundain (Lambeth)


Teulu


 • Brawd - Jethro Davies
 • Tad - Thomas Davies
 • Mam - Mary Davies
 • Chwaer - Laura J Davies
 • Brawd - Lotan/Lawton Davies
 • Chwaer - Myfanwy Davies
 • Chwaer - Mary Davies


Cyfeiriad


 • 29, Greenfield St., Machynlleth.


Galwedigaeth cyn y rhyfeloedd


 • Cowman at Cefngwyrgrug, Penegoes

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd

 • Machynlleth, Powys - Machynlleth and the First World War by David Wyn Davies and Richard Knight Williams Book about those who served from Machynlleth in the First World War. Llyfr am rheini a wasanaethodd o Fachynlleth yn ystod y Rhyfel Mawr