The Rev Emlyn Holt Davies (B.A., B.D.)

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 12/10/2017

Dyddiad geni: 19/4/1876

Man geni: Machynlleth

Dyddiad marw: 18/3/1918

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Milwrol Cerisy-Gailly Military Cemetery, Ffrainc/France

 • Dyddiad geni - 19/4/1876

  Ble ? - Machynlleth

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - N/A

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Chaplain

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Young Men's Christian Association attd. Indian Labour Corp

  Rhif gwasanaeth - N/A

 • Dyddiad marw - 18/3/1918

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Tad - D. Edward Davies
 • Mam - Mary Davies
 • Priod - Winifred Mary Davies
 • Brawd - Iorwerth Miles Davies (RAMC)


Ysgol(ion) mynychwyd


 • Bala-Bangor Independent College, Bangor
 • New College (Theological), Llundain/London


Cyfeiriad


 • The Manse, Westpark, Malmesbury, Wiltshire


Gwybodaeth bellach


Ordained at Capel y Graig 21/9/1905. Went to Calcutta as a missionary 11/11/1905. Ill health forced his return in 1907.


Galwedigaeth cyn y rhyfeloedd


 • Minister at the English Congregational Chapel at Hadleigh
 • Minister at the English Congregational Chapel at Pitsea, Essex

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd

 • Machynlleth, Powys - Machynlleth and the First World War by David Wyn Davies and Richard Knight Williams Book about those who served from Machynlleth in the First World War. Llyfr am rheini a wasanaethodd o Fachynlleth yn ystod y Rhyfel Mawr