Kirk Hearder

Dyddiad geni: 1883

Dyddiad marw: 8/5/1915

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Cofeb Menin Gate Memorial, Ypres, Gwlad Belg/Belgium

 • Dyddiad geni - 1883

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - N/A

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Rhingyll

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Monmouthshire Regiment

  Rhif gwasanaeth - 790

 • Dyddiad marw - 8/5/1915

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Priod - Mary L Hearder
 • Mam - Marie Hearder
 • Tad - Dr Hearder


Cyfeiriad


 • 83, Clevedon Rd., Weston-super-Mare


Gwybodaeth bellach


Hefo pedwar brawd yn y fyddin. Had four brothers in the army. Rhieni yn byw yn 4, Picton Place, Carmarthen


Clybiau chwaraeon


 • Clwb Athletaidd Casnewydd/ Newport Athletics Club


Galwedigaeth cyn y rhyfeloedd


 • Clerk, National Provincial Bank, Newport

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd