William James

Dyddiad geni: 1894

Dyddiad marw: 27/6/1916

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Milwrol Hebuterne Military Cemetery, France.

 • Dyddiad geni - 1894

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - Aberystwyth

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Pioneer

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Royal Engineers

  Rhif gwasanaeth - 159319

 • Dyddiad marw - 27/6/1916

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Mam - Mary James
 • Tad - David James


Ysgol(ion) mynychwyd


 • Prifysgol Aberystwyth University


Cyfeiriad


 • 17, Pencae, Taliesin

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd