Thomas Edward Evans

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 16/11/2017

Dyddiad geni: 5/8/1887

Man geni: Llanfaethlu, Ynys Mon

Dyddiad marw: 18/10/1916

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Milwrol Adanac Military Cemetery

 • Dyddiad geni - 5/8/1887

  Ble ? - Llanfaethlu, Ynys Mon

 • Dyddiad Ymrestrodd - 20/9/1915

  Ble ? - Calgary, Canada

  Oedran - 28

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Milwr Cyffredin

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Canadian Infantry, 54th Battalion

  Rhif gwasanaeth - 160172

 • Dyddiad marw - 18/10/1916

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Arall - Mary Evans
 • Chwaer - Mary E. Evans
 • Tad - James Evans
 • Mam - Susannah Evans


Ysgol(ion) mynychwyd


 • Ysgol Sir Ardwyn County School, Aberystwyth


Cyfeiriad


 • Castle Square, Goginan, Aberystwyth


Crefydd


 • Presbyteriaeth ac Annibyniaeth


Gwybodaeth bellach


Chwaer yn byw yn Tredegar/Sister lived in Tredegar.


Galwedigaeth cyn y rhyfeloedd


 • Dairyman

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd