Daniel Evans Jones

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 04/12/2017

Dyddiad geni: 1891

Dyddiad marw: 14/10/1918

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Fferm Delsaux Farm Cemetery, Beugny, France

 • Dyddiad geni - 1891

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - N/A

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Milwr Cyffredin

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Welsh Guards

  Rhif gwasanaeth - 3015

 • Dyddiad marw - 14/10/1918

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Mam - Margaret E. Jones
 • Tad - Richard Jones


Cyfeiriad


 • Glanyrafon, Llanbadam, Fawr, Aberystwyth, Cardiganshire.