David Jones

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 26/09/2017

Dyddiad geni: 1893

Man geni: Llanddewi Brefi, ger Tregaron, Ceredigion

Dyddiad marw: 12/7/1916

Lle bu farw: Coedwig Mametz, Ffrainc

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Anhysbys. Wedi'i gofio ar Gofeb Thiepval, Ffrainc.

 • Dyddiad geni - 1893

  Ble ? - Llanddewi Brefi, ger Tregaron, Ceredigion

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - Aberystwyth

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Brwydrau

 • Dyddiad y frwydr - 7/7/1916

  Ble ? - Coedwig Mametz

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Capten

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Welsh Regiment

  Rhif gwasanaeth - N/A

 • Dyddiad marw - 12/7/1916

  Ble ? - Coedwig Mametz, Ffrainc


Teulu


 • Tad - Thomas Jones
 • Mam - Margaret Jane Jones
 • Brawd - Charles Jones


Ysgol(ion) mynychwyd


 • Ysgol Cyngor Llanddewi
 • Ysgol y Sir Tregaron
 • Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth


Cyfeiriad


 • Wern Isaf, Llanio Road, Ceredigion


Iaith/ieithoedd siaradwyd


 • Saesneg
 • Cymraeg


Gwybodaeth bellach


Ganwyd Capten David Jones yn 1893 yn Llanddewibrefi, ger Tregaron. Mynychodd Ysgol Llanddewi ac Ysgol Tregaron, lle cafodd ei ddisgrifio gan 'The Cambrian News and Merionethshire Standard' fel athletwr da ac asgwrn cefn tîm peldroed yr ysgol (28 Gorffennaf 1916, t5). Ar ôl gadael ysgol, aeth i ddysgu yn ysgolion Pontrhydfendigaid a Tregaron cyn dychwelyd i astudio yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Tra yn y Brifysgol yr oedd yn aelod o’r Corfflu Hyfforddi Swyddogion ac ymunodd â’r fyddin yn ystod 1915. Cafodd ei gomisiynu i 10fed Bataliwn y Gatrawd Gymreig (adnabyddir hefyd fel Bataliwn 1af Rhondda). Lladdwyd Capten Jones ar 12 Gorffennaf 1916 yn ystod y ciliad o Goedwig Mametz. Roedd yn 23 mlwydd oed. Caiff ei gofio ar gofeb Thiepval.


Clybiau chwaraeon


 • Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth X1 1af


Galwedigaeth cyn y rhyfeloedd


 • Athro

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd