Charles (Charlie) Robert Wilson

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 19/09/2017

Dyddiad geni: 1896

Dyddiad marw: 23/10/1917

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Milwrol Dozinghem Military Cemetery

 • Dyddiad geni - 1896

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - N/A

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Milwr Cyffredin

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Monmouthshire Regiment

  Rhif gwasanaeth - 267569

 • Ennillodd fedal

 • Dyddiad dyfarnu - N/A

  dyfarnwyd - Math :

 • Dyddiad marw - 23/10/1917

  Ble ? - N/A


Cyfeiriad


 • Coybal, Llanllwchaiarn


Gwybodaeth bellach


'Yr oedd yn amddifad ac yn ddigartref, ond yr oedd wedi gwneud ei gartef yn Coybal' (Y LLan, 30/11/1917)/ 'He was orphaned and homeless, but had made his home in Coybal'

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd