Arthur Davies Jones

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 19/09/2017

Dyddiad marw: 22/12/1919

Lle bu farw: Ty Mawr, Llandegai (adre/home)

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Llandegai Churchyard

 • Dyddiad geni - N/A

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - N/A

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Corporal

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Royal Engineers

  Rhif gwasanaeth - 143896

 • Ennillodd fedal

 • Dyddiad dyfarnu - N/A

  dyfarnwyd - Math : Mentioned in Despatches

 • Dyddiad marw - 22/12/1919

  Ble ? - Ty Mawr, Llandegai (adre/home)


Teulu


 • Tad - J.S. Jones


Cyfeiriad


 • Ty Mawr, Llandegai