John Hubert Howells

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 06/11/2017

Dyddiad geni: 1894

Man geni: Abertawe/Swansea

Dyddiad marw: 9/10/1917

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Fferm Canada Farm Cemetery, Ypres, Belgium/Gwlad Belg

 • Dyddiad geni - 1894

  Ble ? - Abertawe/Swansea

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - N/A

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Second Lieutenant

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Royal Artillery

  Rhif gwasanaeth - N/A

 • Dyddiad marw - 9/10/1917

  Ble ? - N/A


Teulu
Ysgol(ion) mynychwyd


 • Ysgol Ramadeg Abertawe/ Swasnsea Grammar School


Cyfeiriad


 • 5 Clifton Park Road, Caversham, Reading


Clybiau chwaraeon


 • Clwb Peldroed a Chriced Abertawe/ Swasnesea Football and Cricket Club


Galwedigaeth cyn y rhyfeloedd


 • Architect and Surveyor

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd

 • Swansea RFC - David Dow Swansea RFC archivist