William Holland

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 13/10/2017

Dyddiad geni: 1886

Dyddiad marw: 8/10/1915

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Milwrol Chocques Military Cemetery, Ffrainc/France

 • Dyddiad geni - 1886

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - N/A

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Rhingyll

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Welsh Regiment

  Rhif gwasanaeth - 1318

 • Dyddiad marw - 8/10/1915

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Priod - Lillian Holland


Ysgol(ion) mynychwyd


 • Ysgol Terrace Road School, Abertawe


Cyfeiriad


 • 66 Rodney Street, Swansea/Abertawe

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad