David John Davies

Man geni: Trecelyn, Sir Fynwy

Dyddiad marw: 8/5/1916

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Cymunedol Beauval

 • Dyddiad geni - N/A

  Ble ? - Trecelyn, Sir Fynwy

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - Pontlotyn

  Oedran - N/A

  Fel - Fel Anhysbys

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Milwr Cyffredin

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - South Wales Borderers

  Rhif gwasanaeth - 18637

 • Ennillodd fedal

 • Dyddiad dyfarnu - N/A

  dyfarnwyd - Math : Seren 1914-15

 • Dyddiad dyfarnu - N/A

  dyfarnwyd - Math : Medal Rhyfel Prydeinig

 • Dyddiad dyfarnu - N/A

  dyfarnwyd - Math : Medal Buddugoliaeth

 • Dyddiad marw - 8/5/1916

  Ble ? - N/A

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd