Evan Morris Davies

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 19/09/2017

Dyddiad geni: 1888

Man geni: Pensarn, Aberllefeni

Dyddiad marw: 14/1/1918

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Milwrol Cerisy-Gailly Miltary Cemetery, France/Ffrainc

 • Dyddiad geni - 1888

  Ble ? - Pensarn, Aberllefeni

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - N/A

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Milwr Cyffredin

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Royal Artillery

  Rhif gwasanaeth - 57795

 • Ennillodd fedal

 • Dyddiad dyfarnu - N/A

  dyfarnwyd - Math : Medal Rhyfel Prydeinig

 • Dyddiad dyfarnu - N/A

  dyfarnwyd - Math : Medal Buddugoliaeth

 • Dyddiad marw - 14/1/1918

  Ble ? - N/A


Teulu


 • Mam - Mary Davies
 • Tad - Lewis Davies
 • Brawd - Lewis Davies
 • Brawd - David Davies


Cyfeiriad


 • Pensarn, Aberllefeni


Gwybodaeth bellach


Bu farw o niwmonia. Cafodd ei frawd, Sapper Lewis Davies, Royal Engineers, ei gassio yn Armentiers yn 1918, ond dychwelodd adre yn saff, a dechreuodd weithio yn Ysgol Cyngor Cwmtirmynach ger y Bala. Anafwyd brawd arall, David, Royal Garrison Artillery yn 1918, ond cyrhaeddodd o hefyd adref yn saff.// He died of pneumonia. His brother, Sapper Lewis Davies, Royal Engineers was gassed at Armentiers in 1918 but returned home safely, taking employment at Cwmtirmynach Council School near Bala. A second brother, Gunner David Davies of the Royal Garrison Artillery was wounded during the German offensive in 1918, he also returned home safely.


Galwedigaeth cyn y rhyfeloedd


 • Wagoner, fferm Llwydiarth Hall

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad

Adnoddau defnyddiwyd

 • Corris - Corris Community Archive Community Group