John Ifor Hopwood

Golygwyd gan : WelshMemorials Welsh Memorials to the Great War 19/10/2016

Dyddiad geni: 1898

Dyddiad marw: 4/11/1918

Rhyw: Gwrywaidd

Lle claddwyd : Mynwent Prydeinig Englefontaine British Cemetery, Ffrainc/France

 • Dyddiad geni - 1898

  Ble ? - N/A

 • Dyddiad Ymrestrodd - N/A

  Ble ? - N/A

  Oedran - N/A

  Fel -

 • Rhengoedd

 • Rheng Dyddiad - N/A

  Rheng - Fel Milwr Cyffredin

  Gwasanaeth - Y Fyddin Brydeining

  Fel - Royal Welsh Fusiliers

  Rhif gwasanaeth - 73573

 • Ennillodd fedal

 • Dyddiad dyfarnu - N/A

  dyfarnwyd - Math : Medal Rhyfel Prydeinig

 • Dyddiad marw - 4/11/1918

  Ble ? - N/A


Teulu
Ysgol(ion) mynychwyd


 • Grove Park School


Cyfeiriad


 • 10 Alexandra Road, Wrexham Road


Galwedigaeth cyn y rhyfeloedd


 • Clerk, National Provincial Bank, Llundain/London

Cyfeirnod Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad