Welsh Book of Remembrance / Llyfr y Cofio

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Y Deml Heddwch, Rhodfa Brenin Edward VII, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP

Sir

Cyffredinol

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - preifat

Disgrifiad

Llyfr Coffa

Cyflwr

Da

Categori

Rhestr Anrhydedd

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Cyfrol addurnedig hardd yw Llyfr y Cofio sy'n cynnwys enwau tua 35,000 o ddynion a menywod o dras Gymreig neu a fu'n gwasanaethu gyda Chatrodau Cymreig a gollodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r gyfrol yn mesur tua 32 x 48 x 15cm ac yn cynnwys dros 1,000 o dudalennau, pob tudalen yn cynnwys hyd at 40 enw wedi'u hysgrifennu gan sgrifellwyr proffesiynol mewn caligraffeg daclus. Lleolir y Llyfr yng Nghrypt y Deml Heddwch yng Nghaerdydd. Gwnaethpwyd casyn gwydr y llyfr yn Ffrainc a'r pedestal marmor yng Ngwald Belg i adlewyrchu'r ffaith bod y mwyafrif o ddynion a menywod a'u henwir yn y Llyfr wedi marw ar dir Ffrengig neu Felgaidd. Mae'r Llyfr yn cael ei ddigido a'i drawsgrifio fel rhan o brosiect Cymru Dros Heddwch, a arweiniwyd gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru, mewn partneriaeth gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru (2015-16).

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
William Bale Milwr Cyffredin Welsh Regiment 18/02/1915
Percy Adolph Dim Dim 17/02/1915
Frederick Bailey Dim Dim Dim
Alfred Brimble Dim Dim Dim
George Broadhead Dim Dim Dim
Norman Evans Dim Dim 03/10/1916
William Box arall arall 09/04/1918
Frederick Parsons arall Dim 10/10/1918
John Sutton Dim Dim Dim
Edwards Davies Dim Dim 06/11/1917
David Jones Capten Welsh Regiment 12/07/1916
Trevor Lewis Milwr Cyffredin Royal Army Medical Corps 20/09/1916
Henry Evans Ail Is-gapten arall 03/09/1916
Thomas Morris Dim Dim 12/05/1916
Robert Morris Dim Dim 15/07/1916
Griffith Morris Dim Dim 03/03/1916
Charlie Kortegas Is-gorporal Welsh Regiment 30/07/1918
Arthur Lewis Is-gapten arall 10/07/1917
Charles Lewis Is-gapten South Wales Borderers 18/08/1915