Guest, Keen & Nettlefolds Ltd โ€“ Newport Wharf

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Parc Cwmbran Park

Sir

Mynwy

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Allanol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn parc

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

Diolch yn fawr i gwybodaeth defnyddiol http://historypoints.org/index.php?page=cwmbran-war-memorial , ac yn enwedig gwaith Shaun Mcguire. Gweler gwefan: http://www.cwmbransdead.shaunmcguire.co.uk/ Thank you very much for the useful information on http://historypoints.org/index.php?page=cwmbran-war-memorial , and in particular Shaun Mcguire's work. See http://www.cwmbransdead.shaunmcguire.co.uk/
GM Welsh Memorials to the Great War 13/01/2016

 

Am y gofeb

Nodiadau

Enwau/ Names: J Bartlett; T. Jones; M. Landers; A. Lewis; J. Price; J. Ryan; H. Soloman

Arysgrif

'IN EVER GRATEFUL RECOGNITION OF THE SPLENDID PATRIOTISM AND HEROIC SACRIFICE OF THE FOLLOWING EMPLOYEES WHO GAVE THEIR LIVES FOR THEIR KING AND COUNTRY IN THE GREAT WAR, 1914-1918' 'MEWN CYDNABYDDIAETH TRAGWYDDOL AM GWLADGARWCH YSBLENYDD AC ABERTH ARWROL Y GWEITHWYR CANLYNOL A RHODDODD EI FYWYDAU I'W FRENIN A'I WLAD YN Y RHYFEL MAWR 1914-1918

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
M Landers Milwr Cyffredin South Wales Borderers 25/07/1916
Herbert Soloman Rhingyll arall 25/03/1918