Eglwys Bethlem Church, Dyffryn Ceidrych

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Bethlem, Dyffryn Ceidrych, Llangadog

Sir

Caerfyrddin

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Da

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Enwau/Names: William Rees Ceidrych Thomas; Tom Aneurin Jones; David William Evans

Arysgrif

ER COF ANNWYL AM/ Y BRODYR IEUAINC O'R EGLWYS HON./ Y RHAI A ROISANT EU HEINIOES DROS EU BRENIN/ A'U GWLAD YN Y RHYFEL FAWR 1914-1918./ [... ENWAU A MANYLION....] "CARIAD MWY NA HWN NID OES GAN NEB; SEF, BOD I UN ROI EI EINIOES DROS EI CYFEILLION. // IN LOVING MEMORY/ OF THE YOUNG BROTHERS FROM THIS CHURCH./ THOSE WHO GAVE THEIR LIVES FOR THEIR KING/ AND COUNTRY IN THE GREAT WAR 1914-18./ [NAMES AND DETAILS]/ "GREATER LOVE HATH NO MAN THAN THAT HE LAY DOWN HIS LIFE FOR HIS FRIENDS"

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
William Thomas Is-gorporal arall 19/09/1916
Tom Jones arall Royal Artillery 22/10/1918
David Evans Milwr Cyffredin arall 27/09/1915