Capel yr Annibynwyr, Maenygroes Independent's Chapel

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Maenygroes, Cross Inn, Cei Newydd

Sir

Caerfyrddin

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Categori

Rhestr Anrhydedd

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Arysgrif

RHYFEL 1914-1918./ RHYDDID, HEDDWCH A CHYFIAWNDER./ RHOL ANRHYDEDD/ MILWYR A MORWYR CROSS INN A LLANLLWCHAIARN./ER SERCHUS GOF AM/ Y RHAI A LADDWYD AR FAES Y FRWYDYR [... ENWAU...]/ Y RHAI A FU FARW GARTREF AC ODDI-CARTREF/ [...ENWAU...]/ MILWYR [...ENWAU...]/ MORWYR [...ENWAU...] // 1914-1918 WAR./ FREEDOM, PEACE AND JUSTICE./ ROLL OF HONOUR/ SOLDIERS AND SAILORS OF CROSS INN AND LLANLLWCHAIARN./ IN LOVING MEMORY OF THOSE WHO DIED ON THE BATTLE FIELD [...NAMES...]/ THOSE WHO DIED AT HOME AND ABROAD/ [,,,NAMES...]/ SOLDIERS [....NAMES...]/ SAILORS [...NAMES....]

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Charles Wilson Milwr Cyffredin Monmouthshire Regiment 23/10/1917
Evan Evans Milwr Cyffredin Royal Army Medical Corps 22/03/1918
Evan Davies Milwr Cyffredin Welsh Regiment 20/09/1916