Capel Lion Street Chapel

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Lion Street, Blaenavon

Sir

Mynwy

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Diolch i Amgueddfa Blaenavon am ddangos y plac a'r ffont cofeb yma i ni./ Thank you to Blaenavon Museum for showing us this memorial plaque and font. Enwau/ Names: THOMAS PRICE/ WILLIAM HENRY COLES/ ALBERT EDWARD BURCHELL/ ALFRED WITTAKER/ BRYN JONES/ WYNFORD JONES/ AARON LETTON/ JOHN LEWIS THOMAS/ ALBERT JOHN LEWIS/ DANIEL MEREDITH

Arysgrif

Plac/ Plac: To The/ Glory of God/ and in/ Sacred Memory/ of the undermentioned members/ of this Church and Congregation who/ gave their lives in the Cause of Freedom/ during the Great War 1914 - 1919/[...Names...]/ Greater Love has no Man than this.// Er Gogoniant i Dduw/ a mewn cofiant sanctaidd o aelodau'r eglwys a'r gynulleiddfa hon/ a rhoddodd ei fywydau yn Enw Rhyddid/ yn ystod y Rhyfel Mawr 1914-1919/ T[....Enwau...]/ Cariad Mwy na hwn nid oes gan Neb. // Font: Lion Street Congregational Church/ THIS FONT/ IS SACRED TO THE MEMORY OF/ THE YOUNG MEN OF THIS CHURCH/ WHO LOST THEIR LIVES DURING THE GREAT WAR 1914-1918// MAE'R FFONT YMA/ YN SANCTAIDD I'R COF O'R/ DYNION IFANC O'R EGLWYS HON/ A GOLLASANT EI BYWYDAU YN YSTOD Y RHYFEL MAWR 1914-1918

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Albert Burchell Is-gorporal arall 30/09/1916
Aaron Letton arall South Wales Borderers 10/11/1917
Daniel Meredith Milwr Cyffredin Monmouthshire Regiment 10/07/1917
Thomas Price Milwr Cyffredin South Wales Borderers 07/01/1916