Rhestr Anrhydedd Tabernacl Skewen Tabernacle Roll of Honour

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Tabernacl Street, Skewen

Sir

Morgannwg

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Cyflwr

Da

Categori

Rhestr Anrhydedd

 

Sylwadau

HOLL GWYBODAETH A LLUNIAU WEDI EI RHOI GYDA CANIATAD CAREDIG CYMDEITHAS HANES SKEWEN A'R ARDAL.// ALL INFORMATION AND PICTURES GIVEN WITH KIND PERMISSION BY THE SKEWEN AND DISTRICT HISTORICAL SOCIETY.
GM Welsh Memorials to the Great War 26/02/2016

 

Am y gofeb

Nodiadau

Enwau rheini goroesodd/ Names of those who survived: Tommy Griffiths, Rifle Brigade; Oliver Watkins, Army Service Corps; Lewis Richards, Welsh Regt.; Henry James, Welsh Regt; Fred Banford, Royal Field Artillery; Lewis Thomas, RFA; Glyn Davies, Royal Army Service Corps; David Lewis, Royal Navy; Blaslyn Evans, Royal Navy; David Phillips, Royal Navy; D. J. Davies, R.W.M.C; Thomas Thomas, Royal Navy; Rhys Davies, Royal Navy; Richard Lewis; Haydn Williams, Royal Fusiliers; Samuel Davies; Ednyfed Jones; Edmund Thomas, Royal Navy; Eurfryn Jones, ASC; Ivor Bevan, Australian Regiment; Brynmor Roberts, Welsh Regiment; Melville Roberts; William Hughes, RWF; Richard Lloyd, Royal Engineers; William Lee, Pembrokeshire Yeomanry; Brynley Davies, Monmouthshire Regiment; Lewis Richards, Training Res. Batt; James Richards, Royal Navy; Richard Davies, Welsh Regt.; Thomas Thomas, Training; David Lewis, Royal Navy; Sam Richards. Royal Engineers; Arthur Curtis, RFA; D. J. Jones, Machine Gunner; D. Griffiths, Somerset Light Infantry; Arthur Thomas, RWF; Arthur Thomas, London Welsh; William Cook, Welsh Regiment; Thomas Jones, Royal Navy; W. R. Davies; Tommy Jones, Royal Navy; E. J. R. Jones, Royal Navy; D. J. Richards; Evan Lewis; Thomas Hughes, RFA; W. E. Hickman, Welsh Regiment; D. W. Hughes, Welsh Regt; Sidney Lloyd, Welsh Regt; Davies, S.W.B; Ivor Bowen, Royal Dublin Fusiliers; Ben Francis, Royal Navy; David Griffiths, Royal Navy; William Matthews, RWF; Ernest Daniels, Civil Service Rifles; Ivor Rees, West Yorks Regt; D. W. Lewis, RFA; T. E. Thomas, Cavalry Regt; Brynmor Francis, RWF; D. Williams, Welsh Regt.; J. Evans, Welsh Regt; Isaa Harris, MGC; Ivor Lloyd, Trainng Res Batt; Evan Branch, TRB; D. R. Dawkins, Wireless

Arysgrif

Cofrestr Anrhydedd y Tabernacl, Sciwen./ Cyhoeddiad Rhyfel: Awst 4 1914/ Y Cad-oediad: Tach 11 1918/ Dydd Heddwch: Mehefin 28 1919/ Wele enwau "y gwyr a aethant mewn enbydrwydd am eu heinioes" yn y Frwydyr Fawr dros ddelfrydau cysegredig Gwareiddiaid Cristnogol, ac eiddo y rhai roisant eu Bywyd. [... Enwau..] Cariad mwy na hwn nid oes gan neb; Sef bod i un rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. IOAN XV 13 // Skewen Tabernacle's Role of Honour./ Decleration of War: August 4 1914/ The Cease-fire: November 11 1918/ Peace Day: June 28 1919/ See the names of "the men who went in peril of their lives" to the Great War for the consecrated ideals of Christian Civilization, for which some gave their Lives. [...names...] Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. JOHN XV 13

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Stephen Bevan Milwr Cyffredin South Wales Borderers 26/09/1915
Emrys Watkins Corporal arall 24/12/1917
Walter Jenkins arall arall 09/03/1915
John Evans Is-gorporal Royal Welsh Fusiliers 03/09/1916
Thomas Morgan arall arall 10/06/1917
Sydney Thomas Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 04/08/1917
Emrys Jones Corporal Royal Welsh Fusiliers 19/04/1918
William Jones Milwr Cyffredin South Wales Borderers 11/08/1915
Benjamin Jones Milwr Cyffredin arall 11/04/1917
Arthur Trott Is-gorporal arall 20/10/1918