Rhestr Anrhydedd St John's Roll of Honour, Skewen

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

St John's Terrace, Skewen

Sir

Morgannwg

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Disgrifiad

Rhestr Anrhydedd

Cyflwr

Da

Categori

Rhestr Anrhydedd

 

Sylwadau

Holl gwybodaeth a lluniau wedi ei casglu, a rwan yn cael ei defnyddio gyda caniatad caredig Cymdeithas Hanesyddol Skewen a'r Ardal. All information and pictures collected by, and used with kind permission from, Skewen and District Historical Society
GM Welsh Memorials to the Great War 26/02/2016

 

Am y gofeb

Nodiadau

Enwau/ Names: Ashby, S. S; Bennet, C.; Bannister, A. H.; Bodycombe, E. S.; Beale, J.; Beck, J.; Charles, George; Coram, B.; Davies, J. M; Davies, Claude; Dark, R.; Dummer, E.; Evans, Cyril; Evans, A. D; Evans, Ben; Evans, Chris; Evans, H; Eliot, S; Ford, J; Green, A; Griffiths, W; Gower, P; Herbert, W; Hanford, D; Hughes, B; Jenkins, P; Jones, B; Jones, S; Johns, D. J; Kleisen, B; Poley, C; Phillips, E. H; Prossen, J. O; Stephens, J. W; Davies, Cecil; Davies, Bertie; Prosser, C. Ll; Pugh, W; Quarterly, G; Quartely, Donald; Rees, W. D; Rosser, J. H; Ricketts, W; Richards, J; Reimer, J; Rees, Wyn; Reason, J; Roberts, E; Russer, W; Stone, E; Shannon, J; Stead, H; Swaffield, C; Swaffield, W; Thomas, W. M; Thomas, J. S; Thomas, Sidney; Trigger, William; Trigger, Alec; Trigger, W. J; Vibant, D. J; Williams, D; Widlake, A; Widlake, I; Wilcox, A; McNeil, S; Owen, Phillips; Davies, David; Davies, Richard; Reigate, Fred; MOORETOWN SUNDAY SCHOOL/ Davies, John; Gregory, Charles; Gough, Walter; Leigh, Arthur; Newman, Fred; Owen, Brinley; Picton, Sidney; Price, William; Rees, I. Pulsford; Roberts, Edward; Taylor, Wallace; Taylor, Henry; Trott, Arthur; Ware, Albert S; Williams, David

Arysgrif

The Churchman's Roll of Honour./ Fight the good fight, I. TIM., vi.-12./ I have fought the good fight, II. TIM., iv,-7./ A PRAYER FOR THE SAILORS AND SOLDIERS OF THE KING./ O ALMIGHTY Lord God, the Father and Protector of all that trust in Thee: We commend to Thy Fatherly goodness the men who through perils of war are serving this nation; beseeching Thee to take into Thine own hand both them and the cause wherein their King and Country send them. Be Thou their strength when they are set in the midst of so many and great dangers. Make all bold through death or life to put their trust in Thee, who art the only giver of victory, and canst save by many or by few, through Jesus Christ our LORD. Amen./ YOUR PRAYERS ARE ASKED ON BEHALF OD THE FOLLOWING, NOW SERVING THEIR KING AND COUNTRY./ [...names...]/ IN MEMORIAN [... names...]/ Mooretown Sunday School [... names...] // Rhestr Anrhydedd Dyn yr Eglwys/ Ymladdwch y frwydr da, 1. TIM., vi,-12 / Rwyf wedi ymladd frwydr da II TIM., iv,-7./ GWEDDI I FILWYR A FORWYR Y BRENIN./ O ARGLWYDD Duw Hollalluog, y Tad a'r Amddiffynwr o'r holl rydym yn ymddiried Ynot: Rydym yn awgrymu i'ch daioni Tadol y dynion sy'n gwasanaethu'r gwlad yma trwy peryglon rhyfel: gan attolygu Chwi i gymeryd nhw fewn ich dwylo eich Hunain yn ogystal a'r achos achosodd y Brenin a'r Gwlad anfon nhw. Byddwch Chwi ei cryfder pan maent yng nghanol peryglon mawr. Gwnewch oll yn ddewr trwy marwolaeth neu bywyd i rhoi ei ymddiriaeth ynddoch Chwi, yr unig rhoddwr o llwyddiant, a gallwch achub llawer neu rhai, trwy Iesu Grist ein ARGLWYDD, Amern./ MAE EICH GWEDDION YN CAEL EI OFYN AR RHAN Y CANLYNOL, RWAN YN GWASANAETHU EI BRENIN A'I GWLAD./ [...enwau...]/ Mewn Cofiant [...enwau...]/ Ysgol Sul Mooretown [...enwau...]

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
William Price arall arall 15/09/1916
Edward Bodycombe Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 13/11/1916
Robert Dark Milwr Cyffredin arall 01/07/1916
William Russen Corporal Royal Engineers 22/08/1917
David Davies Milwr Cyffredin arall 11/07/1917