Cofeb St John's Memorial, Skewen

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

New Road, Skewen

Sir

Morgannwg

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Da

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

Holl gwybodaeth a lluniau wedi ei gasglu gan, ac yn cael ei defnyddio gyda caniatad caredig, Cymdeithas Hanes Skewen a'r Ardal. All information and pictures collected by, and used with kind permission from, Skewen and District Historical Society
GM Welsh Memorials to the Great War 27/02/2016

 

Am y gofeb

Arysgrif

TO THE GLORY OF GOD AND IN LOVING MEMORY OF THE MEN FROM THIS CHURCH WHO DURING THE GREAT WAR 1914-1918 GAVE THEIR LIVES FOR THE CAUSE OF FREEDOM AND JUSTICE [...NAMES...] GREATER LOVE HATH NO MAN THAN THIS THAT A MAN LAY DOWN HIS LIFE FOR HIS FRIENDS (underneath the plaque) THIS MEMORIAL WAS ERECTED BY THE DISCHARGED AND DEMOBILISED SAILORS AND SOLDIERS OF THIS CHURCH.// I GOGONIANT DUW AC ER COF SERCHUS O'R DYNION O'R EGLWYS YMA WNAETH RHOI EI BYWYDAU YN YSTOD RHYFEL MAWR 1914-1918 DROS RHYDDID A CHYFIAWNDER [... ENWAU...] NID OES GAN NEB CARIAD MWY NA HYN, SEF BOD RHYWUN YN RHOI EI EINIOES DROS EI GYFEILLION (o dan y plac) CAFODD Y COFEB YMA EI GODI GAN AELODAU O'R EGLWYS YMA A GWASANAETHODD YN Y BYDDIN A'R LLYNGES

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
William Price arall arall 15/09/1916
Edward Bodycombe Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 13/11/1916
Robert Dark Milwr Cyffredin arall 01/07/1916
William Russen Corporal Royal Engineers 22/08/1917
Bertie Jones Milwr Cyffredin arall 30/10/1914
Arthur Trott Is-gorporal arall 20/10/1918
David Jones Milwr Cyffredin arall 14/08/1914
James Johnson Morwr Abl arall 04/06/1915
William Evans arall arall 12/11/1915
William Beynon arall Royal Engineers 18/11/1916