Capel Annibynwyr Rhydymain Independent Chapel

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Rhydymain, Dolgellau

Sir

Meirionnydd

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Deunyddiau

Papur

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Da

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Enwau / Names: Lewis Jones - Esgeiriau; Hugh Edward Evans - Glan Eiddon; William Williams - Ty Cerrig; William Evan James - Braich-y-Ceunant; John Richard James - Braich-y-Ceunant; William Hughes - Ty Capel; Robert Griffiths - Pen-y-Bont; Edward Evans - Blaen-y-Ddol; Thomas Evans - Coedrhoslwyd; Eiddon Thomas Marchant - Railway Cottage; Joseph Martin - Bryncoedifor

Arysgrif

ER COFFAWDWRIAETH SERCHOG AM/ Y RHAI A'U HENWAU ISOD A/ SYRTHIASANT YN Y RHYFEL FAWR/ 1914 - 1918/ "MEWN ANGOF NI CHANT FOD" / [...ENWAU...] "MYFI YW YR ADGYFODIAD A'R BYWYD" // IN LOVING MEMORY OF/ THOSE NAMED BELOW WHO/ FELL IN THE GREAT WAR/ 1914 - 1918/ "THEY WILL NOT BE FORGOTTEN"/ [...NAMES...]/ "I AM THE RESURRECTION AND THE LIFE"

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Lewis Jones Milwr Cyffredin arall 29/05/1917
Hugh Evans Milwr Cyffredin Royal Army Medical Corps 28/10/1917
Eiddon Marchant Is-gorporal Machine Gun Corps 04/10/1917
Edward Evans Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 27/05/1917
Robert Griffith(s) Milwr Cyffredin Welsh Regiment 20/12/1917
John James Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 28/11/1916
William James Is-gorporal Royal Welsh Fusiliers 16/08/1916
Joseph Martin Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 29/10/1916
William Williams Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 21/09/1918