Capel Siloh, Rhydymain

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Rhydymain, Dolgellau

Sir

Meirionnydd

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Allanol

Math

Yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn mynwent eglwys

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Gwael

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Siloh was a Calvinistic Methodist chapel between Rhyd-y-main and Bryncoedifor, founded in 1874 which is now a private dwelling. Its marble tablet is now located in the Independent chapel’s graveyard, Rhydymain (http://www.walesatwar.org/en/memorial/detail?id=1441). // Roedd Siloh yn gapel Methodistiaid Calfinistaidd rhwng Rhyd-y-Main a Bryncoedifor. Sefydlwyd yn 1874, ond bellach mae hi'n dy preifat. Mae'r cofeb yn mynwent eglwys yr Annibynnwyr, Rhydymain (http://www.walesatwar.org/en/memorial/detail?id=1441)

Arysgrif

MAEN COFFA / ARWYR EIN HARDAL YN Y RHYFEL MAWR/ 1914 - 1918/ [...ENWAU...]/ "MYFI YW'R ATGYFODIAD A'R BYWYD" // MEMORIAL STONE/ THE HEROES OF OUR AREA IN THE GREAT WAR/ 1914 - 1918/ [...NAMES...]/ "I AM THE LIFE AND THE RESURRECTION

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Lewis Jones Milwr Cyffredin arall 29/05/1917
Hugh Evans Milwr Cyffredin Royal Army Medical Corps 28/10/1917
Eiddon Marchant Is-gorporal Machine Gun Corps 04/10/1917
Edward Evans Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 27/05/1917
Robert Griffith(s) Milwr Cyffredin Welsh Regiment 20/12/1917
John James Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 28/11/1916
William James Is-gorporal Royal Welsh Fusiliers 16/08/1916
Joseph Martin Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 29/10/1916
William Williams Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 21/09/1918