Capel Mawr Rhosllanerchrugog

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Brook Street, Rhosllanerchrugog

Sir

Dinbych

 

Gwybodaeth bellach

Dyddiad adeiladwyd/dadorchuddiwyd

30/09/1922

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Deunyddiau

Pren; Efydd

Disgrifiad

Rhestr Anrhydedd

Cyflwr

Da

Categori

Rhestr Anrhydedd

 

Sylwadau

rheini ymladdodd a goroesodd/ those who fought and survived: Pte. John Blower, Mountain street, R.W.F.; Cpl. Thomas Blower, Hall Street, R.W.F.; Pte. John Cartwright, 15 Hill Street, R.W.F.; Pte. Joseph Cartwright,, 15 Hill Street R.A.M.C; David Charles, Rhosdir, Princes Road R.W.F.; Llewelyn Charles, Rhosdir, Princes Road R.W.F.; Pte.J.W. Charles, 37 Market Street, Trooper; Joseph William Charles, Hale Bank, Princes Road; Pte. Thomas Henry Clayton, 14 Jones Street, R.W.F; Major J. C. Davies ( Dr. ), Plas yn Rhos, R.A.M.C; Pte. Edward William (Tim) Davies, 11 Smith Street R.W.F; Chief Petty Officer John Davies, 12 Church Street, R.N.; Driver Jonathan T. Davies, Hanover House, Hall Street, Royal Field Artillery; Pte. David Ernest Dodd, Stafford House, Beech Avenue, R.N.A.S.; Jonathan Price Dodd, 35 Erwgerrig, R.W.F.; Robert Dodd, 18 Erwgerrig R.W.F.; Pte., David A. Edwards, Chapel Street, Ponciau, Machine Gun Co.; Pte. Edward Thomas Edwards, 46 Market Street, R.A.F.; Pte. Harry Edwards, Market Street, Manchester Reg.; John Edwards, Hill Street; Cpl. John Elias Edwards, 4 Brook Street, Kings Liverpool Reg.; Joseph Edwards, 8 Savage Street R.W.F.; Llewelyn Edwards, Gwynfryn, Queen Street; Pte. Robert Edwards, 41 Market Street R.W.F.; Robert Edwards, Hall Street; Pte. Teddy Edwards, 14 Smith Street R.F.A..; Sgt William Edward Edwards, 21 Church Street R.W.F; Pte.William John Edwards, 25 Campbell Street R.A.M.C.; E.H.Ellis, ( Reporter), Hill Street, A.S.C.; Pte. Philip Ellis, Pant Hill R.W.F.; Cpl . Daniel Evans, Owen Street “’D.C.M, M.M“’., R.W.F. ; Pte. Dan Powys Evans, 48 Market Street R.A.M.C.; Pte. J. Walford Evans, R.A.M.C.; Emlyn Evans, 45 Brook Street; Jenkin Evans, Owen Street; John Owen Evans 15 Australia Street; Pte. Joseph Evans, Brynygardden R.W.F.; Sgt.Thomas Evans, Jones Street R.W.F.; Albert Griffiths, 29 Market Street; Sapper John Emlyn Griffiths, 29 High Street; Pte John Eyton Griffiths, Salop House A.S.C (Transport).; Joseph Griffiths, Mountain Street R.W.F.; Airman Isaac D. Hooson, Victoria House R.N.A.S.,; Ceiriog Hughes 15 Pentredw; David Hughes, New Street; Pte. Emrys Hughes, 53 Market Street R.W.F; Gunner G. Edgar Hughes, Bryntirion, Royal Field Artillery; Pte. Jacob Hughes, Hope Street R.W.F.; James Hughes, Bryntirion; John Penry Hughes, 54 Jones Street; Gunner Joseph Hughes, Hall Street, Royal Garrison Artillery; Driver Richard Hughes, Hall Street; Rigger Thomas Hughes, Nythfa, Pentredwr , Royal Flying Corps; Pte. Thomas Hughes, 9 Swan Street R.W.F; Pte. Daniel Jones, Market Street R.W.F; Pte. Edward Jones, Meirionfa, Jones Street A.S.C; L/Cpl. Edward Aaron Jones, 30 Church Street R.W.F“’(bu farw 14/5/1920, wedi cael ei anafu yn Ffrainc Hydref 1918 - died 14/5/1920 from wounds recieved in France, October 1918); “’Edward Lloyd Jones, 54 Market Street; L/Cpl. Ellis Jones 24 Erwgerrig “’M.M.“’ R.W.F.; Emmanuel Jones, 5 Victoria Street; Pte. James Jones 24 Erwgerrig R.W.F; Pte. Jonathan Jones, Mountain Street R.W.F.; Pte. Joe M.Jones, 15 School Road R.W.F.; Pte. J. Dawson Jones 10 Erwgerrig R.W.F; J. Emlyn Jones, 96 Hall Street; Cpl. Joseph Jones, Butcher Street R.W.F; Pte. J. Trevor Jones, 6 Hill Street R.W.F; C.S.M. Peter William Jones, School Road, R.W.F.; Pte. Richard Jones, Jones Street R.W.F; Robert Jones, Chapel Street Ponciau; Pte. Robert Jones, Mountain Street R.W.F.; Pte. Thomas Jones, Hall Street R.W.F.; William Jones, 5 Victoria Street; Pte. William Dowell Jones, 54 Market Street R.A.M.C.; Wm. Thomas Jones, Railway Inn; Signaller W. Wynn Jones, Wynn Cottage, Princes Road R.F.A.; Pte. Zabulon Jones, Hope Street , Naval Division; John Lloyd Cynlas Street; Pte. Edward Wm. (Tim) Matthews, Jones Street, South Wales Borderers; Pte. Fred Mills, Smith Street, Motor Transport Section; Josiah Morris, Eddystone Cottage, Aberderfyn,; John Ephraim Owens, Jones Street; Thomas Owen, 4 Johnson Street; Allen Phillips, Chapel House R.E.; Jonathan Phillips, Victoria Street; Pte. Llewelyn Phillips (ap Llannerch), 1 Hill Street R.W.F.; Driver Walter Phillips, Osborne Street R.F.A.; William Phillips, Osborne Street; Pte. J.T Pritchard, 42 Hall Street R.A.M.C.; Pte. Brinley Richards, Victoria Street, Welsh Mounted Brigade; Pte. J.H. Richards, Victoria Street R.W.F.; Richard J. Richards, Market Street; Hywel Roberts, Hope Street; Solomon Roberts, Pentrefelin; Pte. David John Smith, Bank Street R.W.F.; Pte. David Thomas, 2 Campbell Street R.W.F.; Teddy Thomas, 41 School Street; Pte. Robert D. Valentine, Erwgerrig R.W.F.; Ben Williams, 47 Market Street; Fred Williams, 20 Smith Street R.N.; Pte. John Williams, 21 School Street R.W.F.; Pte. J.O. Williams, 24 Princes Road R.W.F.; Ishmael Williams, 22 Brook Street; Moses J. Williams 47 Market Street, A.S.C.; Pte. Watkin Williams, Bryngardden R.W.F.; Pte. W. Alun Williams, 48 Jones Street, R.W.F.; Gunner Edward Wright, Johnson Street;W.A.A.Cs - Annie Jones, Sallie Dawson Jones, Bessie Roberts
GM Welsh Memorials to the Great War 08/03/2016

 

Am y gofeb

Nodiadau

Y ffeithiau i gyd allan o Adroddiad y Capel am 1918, a'r Rhos Herald (1922) am yr erthygl uchod. Diolch yn arbennig i Mr Grevin Jones am ganiatâd i ddefnyddio rhai o'r manylion yn ei lyfr“, ’a Mr Paul Davies, saer maen, am ei waith i atgyweirio'r Gofeb“. ‘ // the facts all from the Chapel Report, 1918, and the Rhos Herald (1922). Special thanks to Mr Grevin Jones for permission to use the details in his book, and to Mr Paul Davies, the stone mason, for his work in restoring the Memorial.

Arysgrif

Y GOFEB/(Erthygl yn y Rhos Herald, Sadwrn, Hydref 7fed 1922)/Daeth tyrfa fawr ynghyd i'r Capel Mawr erbyn 3 o'r gloch pnawn Sul diweddaf, yn llygaid dystion o seremoni ddiddorol dros ben, sef dadorchuddio cofeb odidog i'r bechgyn o'r gynulleidfa fuont yn y Rhyfel Mawr. Llywyddydd y cyfarfod gan y Parch. Wynn Davies (Gweinidog). Wedi dechrau y cyfarfod trwy ddarllen Salm a gweddio, dywedodd Mr Davies fod yn hyfryd ganddo weled cynulliad mor luosog yn bresennol..........................Codwyd y Gofeb oddiar ymdeimlad o gyfrifoldeb i ddangos eu parch a'u diochgarwch i'r dynion ieuanc oeddynt wedi dangos y fath wroldeb dros eu gwlad a thros iawnder. Beth fuasai cyflwr ein gwlad heddiw oni buasai am yr aberthau a wnaed gan y milwyr a wynebasant yr alanas fawr?. ...........Gofynwyd i Dr J C Davies, Plas yn Rhos, i dadorchuddio y Gofeb, ond gan ei fod yn rhwym i fod yn Rhydychen, yr oedd yn dda ganddo gyflwyno ei fab, Dr Arthur Lloyd Davies - i gymeryd ei le. Yr oedd y tad wedi bod yn Gyrnol yn y Fyddin, a'i fab yn Gapten Galwodd ar y Ddoctor i annerch y cyfarfod, yr hyn a wnaeth yn Saesneg. Ar ol ei anerchiad, tynodd Dr. Davies y gorchudd oddiar y Gofeb, y gynulleidfa yn sefyll. Y mae y Gofeb, sydd oddeutu pump troedfedd o uchter, a thair o led, wedi ei gwneuthur a'i cyflwyno i'r Capel gan y Cynghorwr T. Llewelyn Davies, adeiladydd a diacon yn y Capel Mawr, ac wedi ei llunio gan Mr. Horace Evans, VictoriaSt.Rhos, yng ngwaith Mr Davies. Y mae wedi ei gwneuthur o hen dderw (150 mlwydd oed) ac eboni, wedi ei gerfio yn gain. Y mae y rhan uchaf ohoni yn "cast bronze plate" ar ffurf calon yn dwyn enwau wyth o ddewrion o'r Capel Mawr a gwympasant, gyda "wreath" dderw gerfiedig o'i hamgylch, ac angel bob ochr wedi eu cerfio ar y derw. Uwchben y galon, y mae y geiriau: "Eu haberth nid ã¶l heibio" "Trosom ni". Yn y rhan isaf o'r gofeb ceir "bronze plate" mawr arall yn dwyn enwau 110 o ddynion perthynol i'r Capel Mawr, a atebasant yr alwad. Uwchben iddo y mae dwy fagnel a dwy Union Jack wedi ei croesi, gyda thair pluen Tywysog Cymru yn y canol, a dau offeryn, sef un bob ochr, yn eu galw i'r gad. Y mae'r gofeb wedi ei gosod mewn "polished mahogany frame".Y mae Mr A.E.Jones, Pretoria House, yn garedig wedi rhoddi y "velvet" sydd wedi ei osod ar y gofeb. // A big crowd came to the Great Chapel by 3 o’clock last Sunday afternoon, as witnesses to the highly interesting ceremony, which was the unveiling of the memorial to the men of the congregation who were in the Great War. The meeting was chaired by the Rev. Wynn Davies. After commencing the meeting by reading Salm and praying, Mr Davies said that it was wonderful to see such a large audience present…. The memorials was raised because the community felt a responsibility to show their respect and gratitude to the young men who showed such heroism for their county and for righteousness. What would the state of this nation be today if it wasn’t for the sacrifices made by the soliders who faced such devastation? …. Dr J C Davies, Plas y Rhos, was asked to unveil the memorial, but because he was tied to being in Oxford, he was pleased to present his son, Dr Arthur Lloyd Davies, in his place. The father was a Colonel in the army, his son a Captain./ The Doctor was called on to speak, which he did in English. After his speech, the Doctor unveiled the memorial./ The Memorial is about five feet tall and three wide, made and presented to the Chapel by the Councilor T. Llywelyn Davies, builder and deacon in the Great Church, And designed by Mr. Horace Evans, Victoria Street, Rhos. It is made of 150 year old oak and ebony, elegantly carved. The top part is cast bronze plate in the shape of a heart, with the names of the eight heroes of the Chapel who fel, with an oak wreath carved around it, and an angel on either side, carved into the oak. Above the heart are the words “their sacrifice will not be forgotten” and “for us.” The lower part of the memorial is a large bronze plate with the names of 110 men related to the Chapel, who answered the call. Above it there are two crossed Union Jack flags, and the Prince of Wales’ three feathers in the middlem and two bugles on either side, calling them to the battle. The memorial is placed in a polished mahogany frame. Mr A. E. Jones, Pretoria House, has kindly donated the velvet which is placed on the memorial.

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Robert Parry Corporal Royal Welsh Fusiliers 25/01/1915
John Griffiths Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 25/01/1915
Edward Evans Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 25/01/1915
Daniel Davies Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 06/06/1915
Joseph Griffiths Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 16/07/1916
Arthur Jones Rhingyll arall 31/07/1917
Joseph Jones Corporal arall 03/10/1918
Ifor Tunnah Corporal arall 26/10/1918