Cofeb Eglwys St Croes, Llanllechid

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Poncylon, Talybont, Llanllechid

Sir

Caernarfon

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Deunyddiau

Gwenithfaen

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Da

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Arysgrif

Faithfull Unto Death/ In Loving Memory of/ THE MEN OF ST CROSS, WHO FOUGHT AND DIED FOR/ LIBERTY AND HONOUR, 1914-1918./ [...NAMES...]/ "Their reward is with the Lord, and/ the care of them with the Most High" // Ffyddlon tan Marwolaeth/ Er Cof Annwyl am/ Y DYNION O ST CROES, A YMLADDODD A FU FARW/ DROS RHYDDID AC ANRHYDEDD, 1914-1918 [...ENWAU...]/ "Mae'i gwobrau hefo'r Arglwydd, a'i/ gofal hefo'r Oruchaf

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
John Jones Milwr Cyffredin arall 17/04/1918
Hugh Thomas Milwr Cyffredin Welsh Regiment 27/05/1915
Hugh Hughes Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 20/07/1916
William Roberts arall Royal Artillery 23/04/1917
Richard Jones arall Royal Artillery 04/03/1915