Cofeb Tregarth Memorial

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Eglwys Tregarth, Lon y Wern, Tregarth

Sir

Caernarfon

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Allanol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn mynwent eglwys

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Da

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Arysgrif

I GOFIO'R DEWRION 1914-1918 [....enwau...]/ YN ANGOF / {llechen nesaf)/ DYNER/ DAU RHYFEL BYD/ [...ENWAU...] // TO REMEBER THE BRAVE 1914-1918 [..names...]/ IN MEMORIAM/ [next slate]/ DEAREST/ TWO WORLD WARS/ [...names...]

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Owen Ellis Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 27/09/1917
Rowland Hughes Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 16/08/1916
Richard Jones Milwr Cyffredin arall 28/08/1918
Thomas Jones Milwr Cyffredin arall 09/04/1917
William Williams Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 18/09/1918
Ifor Brock Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 01/09/1917
Herbert Brock Rhingyll Royal Welsh Fusiliers 10/04/1918
Elias Pritchard Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 14/05/1916
Evan Morris Is-gorporal Royal Welsh Fusiliers 22/06/1916
William Davies Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 18/08/1919
Richard Jones Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 13/05/1916
Thomas Jones Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 26/10/1917
David Williams Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 02/04/1916
David Jones Milwr Cyffredin arall 02/07/1918
Lewys Williams Corporal Royal Welsh Fusiliers 22/12/1915