Cofeb Ysgol Sul Tregarth Sunday School Memorial

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Eglwys Tregarth, Lon y Wern, Tregarth

Sir

Caernarfon

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Deunyddiau

Pren

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Da

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Arysgrif

THIS SCHOOLROOM WAS ENLARGED AND THE TABLET ERECTED TO THE/ GLORY OF GOD AND IN HONOUR OF THOSE FROM THIS PARISH WHO FELL IN THE GREAT WAR// CAFODD YR YSTAFELL YSGOL YMA EI EHANGU A CAFODD Y TABLED YMA EI GODI I/ GOGONIANT DUW A MEWN ANRHYDEDD O'R RHEINI O'R PLWYF YMA A GWYMPODD YN Y RHYFEL MAWR

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Owen Ellis Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 27/09/1917
Rowland Hughes Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 16/08/1916
Richard Jones Milwr Cyffredin arall 28/08/1918
Thomas Jones Milwr Cyffredin arall 09/04/1917
Ifor Brock Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 01/09/1917
Herbert Brock Rhingyll Royal Welsh Fusiliers 10/04/1918
J Gordon Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 22/02/1919
Arthur Jones Corporal Royal Engineers 22/12/1919
John Jones Milwr Cyffredin arall 17/04/1918
E Molyneux arall Royal Artillery 18/11/1917
Samuel Tunley Corporal arall 15/03/1915
William Davies Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 18/08/1919
Richard Jones Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 13/05/1916
Thomas Jones Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 26/10/1917
David Williams Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 02/04/1916
David Jones Milwr Cyffredin arall 02/07/1918
Lewys Williams Corporal Royal Welsh Fusiliers 22/12/1915