Eglwys Bedyddwyr Mount Pleasant Baptist Church

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

King's Way, Mount Pleasant, Abertawe/Swansea

Sir

Morgannwg

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Deunyddiau

Pren

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Gwael

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Enwau/Names: Richard J. Arnold; Harold Gray; Albert B. Rees; S.L. Roche Austin; William Holland; Thomas Rees; Herbert Bebell; Arthur P. Johns; Trevallyn D. Rees; Alfred L Buckland; Percy E. K. Lloyd; B. Shepherd M.C.; Clifford V. Brown; Ernest Middleditch; Reginald Thomas; Harry Caseley; Jenkin Morgan; William Thomas; Carey Davies; William G. Morgan; Harry Ward; John Davies; William H. Owen; I. or H.] Cyril Watkins M.C.; William A. Evans; Ernest Watts; H. George Fortune; Arthur Williams

Arysgrif

These counted not their own lives dear/ Death is swallowed up by Victory/ In Grateful and Loving Memory of The Members of Mount Pleasant Church Congregation and Sunday School Who laid Down Their Lives in The Great War 1914-1919/ [.. names...]/ Greater Love Hath No Man Than This; That/ A Man Lay Down His Life For His Friends// Ni chyfrifodd y rheini a niferwyd ei bywydau ei hunain yn annwyl/ Caif Marwolaeth ei Llyncu Fyny gan Fuddigoliaeth/ Er Cof Diolchgar a Serchus o aelodau Cynulleidfa ac Ysgol Sul Eglwys Mount Pleasant/ a Rhoddwyd ei Fywydau yn y Rhyfel Mawr 1914-1919/ [... Enwau...]/ Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion.

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Richard Arnold Milwr Cyffredin arall 11/09/1917
Herbert Bebell arall Royal Artillery 30/05/1915
Alfred Buckland Morwr Abl arall 11/10/1917
Henry Fortune Ail Is-gapten Welsh Regiment 17/01/1917
William Holland Rhingyll Welsh Regiment 08/10/1915
Arthur Johns Milwr Cyffredin arall 12/10/1917
Percy Lloyd Rhingyll arall 31/10/1914
Ernest Middleditch Milwr Cyffredin arall 17/10/1917
Sidney Roch-Austin Is-gapten arall 04/11/1918
Henry Caseley Is-gorporal arall 10/05/1915
Trevallyn/Trevellyan Rees Milwr Cyffredin arall 02/09/1918