Cofeb Bedyddwyr Merchant's Hill Baptists' Memorial

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Merchant's Hill, Pontnewynydd, Pontypool

Sir

Mynwy

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Da

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

NAMES/ENWAU: Second Lieut. A. Llywelyn Meredith, 1st Mons; Lance Corporal A. Taylor, 2nd Mons; Pte J. Mogford DCM, 2nd Mons; Pte G. H. Dare, 2nd Mons; Pte S. Waite, M.G.C.; Pte H. Watkins, 2nd Mons; Nure O. Jenkins, V.A.D.

Arysgrif

Roll of honour/ Thy will be done/ THIS TABLET IS ERECTED IN HONOUR OF THOSE/ OF THIS CHURCH AND SCHOOL WHO SERVED IN THE/ GREAT WAR. 1914-1918./ SACRED TO THE MEMORY OF THE FOLLOWING WHO/ MADE THE SUPREME SACRIFICE/ [...names...]/ GREATER LOVE HATH NO MAN THAN THIS, THAT/ A MAN LAY DOWN HIS LIFE FOR HIS FRIENDS. // Rhestr anrhydedd/ Gwneler dy ewyllys/ CAFODD Y TABLED YMA EI GODI ER ANRHYDEDD RHEINI/ O'R EGLWYS AC YSGOL YMA A WASANAETHODD YN Y/ RHYFEL MAWR 1914-1918./ ER COF Y CANLYNOL A/ WNAETH YR ABERTH GORUCHAF/ [...enwau...]/ CARIAD MWY NA HWN NID OES GANNEB:/ SEF, BOD I UN ROI EI EINIOIES DROS EI GYFEILLION

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Arthur Meredith Ail Is-gapten Monmouthshire Regiment 04/06/1918
Arthur Taylor Milwr Cyffredin Monmouthshire Regiment 01/07/1917
John Mogford Milwr Cyffredin Monmouthshire Regiment 08/05/1915
GHW Dare Milwr Cyffredin Monmouthshire Regiment 04/04/1915
S Waite Milwr Cyffredin arall 28/12/1917
Herbert Watkins Milwr Cyffredin Monmouthshire Regiment 03/05/1915