Cofeb Calfaria Chapel Memorial, Bargoed

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Greenfield Street, Bargoed

Sir

Morgannwg

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Da

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Dim enwau ar y cofeb, ond dyma rhestr o'r dynion wasanaethodd oedd yn gysylltiedig a'r capel. No names on the memorial, but this is a list of the men who served and were connected to the chapel. Rheini bu farw/those who died: Ernest Griffiths, McDonnell Road; John Edwards, West Street; Thomas Davies, Henry Street; D. Henry Jones, Ynysddu; Morgan Davies, Francis Street. THOSE WHO SURVIVED/RHEINI GOROESWYD: John Evans, 62 Park Road; B. Morgan, East View; Thomas Evans, Gwynfa, Moorland Rd.; Willie Edes, 33, McDonnell Road; Ryce Davies, East View; David Hopkins, Park Crescent; Walter Jones, 45 Park Place; Robert Jones, Park Crescent ; Josiah Thomas, 65 Gilfach Street; J. Elias, Park Road ; Terry Williams, Swansea; Morgan Lewis, 83 Llancayo Street ; Albert Griffiths, Gilfach Street; Richard Williams, Capel Street; William Llewellyn, 44, Heolddu Rd.; Arthur Thomas, 43, McDonnell Road; Richard Lewis, Vere Street; D. Lloyd Roberts, Pontypool; Thomas Lewis, Vere Street;John Roberts, Pontypool; Thomas Bowry, Park Crescent; Evan Davies, late Bon Marche; Thomas Blewett, Park Crescent; Thomas Roberts, Usk Street; E. V. Roberts, Gilfach; Phillip White, Rhymney; James Owen, McDonnell Road; Ben Evans, High Street; B. Williams, McDonnell Road; Gwyn Evans, High Street; David Owens, 2 Park Drive; Chris Williams, Capel Street; Meirion Jones, North Road; David E. Evans, Bristol Terrace; Anwyl Jones, North Road; E. Evans, Moorland Road; Thomas Postur, Wood Street; David Jones, Greenfield Street;Hopkin Davies, London; David Davies, Cardiff Road; John Owen, Capel Street; George Hughes, Aberbargoed; Augustus Brown, Bristol Terrace; Edward Thomas, Wood Street; J. Evans, North Road; Edward Williams; Thomas Evans, North Road

Arysgrif

ER/ COF AM Y BECHGYN,/ Perthnasol o'r Eglwys hon, collodd/ eu bywyd yn y/ RHYFEL1914-18./ "Cariad mwy na hwn nid oesgan neb; sef,/ bod i un rhoi ei einioes dros ei gyfeillion."// IN/MEMORY OF THE BOYS/ Belonging to this Church, who/ lost their lives in the/ WAR 1914-18./ "Greater love hath no man than this, than/ a man lay down his life for his friends"

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Theophilus Edwards arall Royal Artillery 09/10/1917
Thomas Davies Corporal Welsh Regiment 23/07/1916