Cofeb Mill Bank a Hyfrydle Memorial

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Millbank Terrace, Caergybi/Holyhead

Sir

Môn

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Deunyddiau

Efydd

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Llythreniad

Endoredig

Cyflwr

Teg

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Morwyr (Navy) - Henry Hughes 15 Field Street, RSS Red Rose; John Hughes 2 Queens Park, HMS Scotia; Hugh Jones 7 Edmund Street, Aux SS Sidd; Richard Williams Eilian Hill,HMS Tara; John Wathen, 13 Ucheldref Avenue HMS Bulwark; Edward Moors 9 Edmund Street,RMS Leinster; Robert Thomas 20 Park Street, RMS Leinster; Miss Hannah Owen Tower Gardens, RMS Leinster/ Milwyr (Soldiers) - John H Jones Craigle, St Vaast; Robert Lewis 57 Newry Street, Mametz Wood; Arthur Williams Forcer Hill, Gaza; Hugh Hughes 22 Stanley Street , Caergybi; Owen O Jones 10 British Terrace,Gaza; Rowland Williams 14 Field Street Gaza

Arysgrif

Aelodau o’r Eglwys a’r Gynulleidfa yn Hyfrydle a Mill Bank/ A gollwyd drwy’r Rhyfel Fawr 1914 - 1918// Members of the Church and Congregation of Hyfrydle and Mill Bank/ who were lost during the Great War 1914-1918

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Robert Lewis Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 11/07/1916
John Jones Is-gorporal Royal Welsh Fusiliers 10/01/1916
Owen Jones Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 10/11/1917
Hannah Owen arall arall 10/10/1918
John Wathen arall arall 26/11/1914
Edward Moors arall arall 10/10/1918
Henry Hughes arall arall 22/05/1918