Cofeb Bedyddwyr Neath Orchard Place Baptist's Memorial

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Orchard Street, Neath

Sir

Morgannwg

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Da

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Enwau/Names: First Column/Colofn Gyntaf: JAMES A.HALE - AUG 8 1915, AGED 29 YEARS; GOMER DAVIES -SEP 25 1915, “ 25 “; HARRY HOLBROOK - OCT 2 1915, " 27 “; GEORGE. W.ATHERTON - JUNE 30 1916, “ 23 “; W.HENRY JONES - JULY 17 1916, “ 33 “; JIM JOHN AUG 23 1917, “ 30 “; J.HIGGON JOHN - SEP 21 1918, “ 24 “; DAVID R.EVANS - SEP 22 1917, “ 30 “; WILLIE THOMAS - NOV 25 1917, “ 24 “; J.S.VIKERY - NOV 25 1917, “ 20 “; Second Column/Ail Golofn: GEORGE LEWIS - JAN 21 1918, AGED 20 YEARS; W.G.GRIFFITHS - MARCH 9 1918, “ 21 “; J.E.GRIFFITHS - APRIL 23 1918, “ 24 “; WILLIE DRAPER - MARCH 29 1918, 38; D.EDGAR EVANS - JUNE 26 1918, 20 “; D.EDGAR LEWIS - SEP 6 1918, 20 “; EDGAR B.PEARCE - 18 SEP 1918, 19 “; R.S.DUDLEY THOMAS - 18 SEP 1918, 22 “; JEFF CLIFFORD - OCT 16 1918, 19 “; TOM SNOW DEC 8 1918, “ 21 “

Arysgrif

TO THE GREATER GLORY OF GOD/ IN ABIDING FAITH IN OUR LORD JESUS CHRIST, AND IN THE HOPE/ WHICH IS FULL OF IMMORTALITY, THIS TABLET IS ERECTED IN PROUD/ AND LOVING MEMORY OF THE MEMBERS OF THIS/ CHURCH AND CONGREGATION/ WHO MADE THE SUPREME SACRIFICE IN THE GREAT/ WAR 1914-1918/THEIR REWARD IS WITH THE LORD/ AND THE CARE OF THEM WITH THE MOST HIGH;/ THEY LIVE ALSO IN OUR HEARTS, AND THE/ REMEMBRANCE OF THEM IS MOST DEAR AND MOST BLESSED / THE PEOPLE WILL TELL OF THEIR VALOUR AND/ GENERATIONS WILL SHOW FORTH THEIR PRAISE;/ AND THEIR NAME LIVETH FOR EVERMORE. [...names...]/ GREEK: JESUS SAID TO THEM PEACE BE UNTO YOU // (ER GOGONIANT MWYAF DYW/ AC MEWN FYDD UFUDD YN EIN ARGLWYDD IESU GRIST, AC MEWN GOBAITH/ SYDD YN LLAWN TRAGWYDDOLDEB, MAE'R TABLED YMA WEDI EI CHODI MEWN BALCHDER/ AC ER COF SERCHUS O AELODAU A CYNULLEIDDFA YR EGLWYS HON/ A WNAETH YR ABERTH GORUCHAF YN Y RHYFEL MAWR 1914-1918. [...enwau...]/ MAE EI GWOBR HEFO'R ARGLWYDD, A'R GOFAL OHONYNT HEFO'R MWYAF UCHEL/ MAEN'T HEFYD YN BYW YN EIN CALONAU, A MAE EIN COF OHONYNT YN ANNWYL AC YN FENDITH/ MI WNAE'R POBL DDWEUD O'I DEWRDRA, A MI FYDD CENEDLAETHAU YN EI MAWL;/ A MI FYDD EI ENWAU YN BYW AM BYTH/ GROEG: DYWED IESU WRTHYNT BYDD HEDDWCH HEFO CHI

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
James Hale Is-gorporal Welsh Regiment 08/08/1915
Gomer Davies Milwr Cyffredin Welsh Regiment 25/09/1915
Henry Holbrook Rhingyll Welsh Regiment 01/10/1915
George Atherton Corporal arall 30/06/1916
William Jones arall arall 17/07/1916
Jim John Milwr Cyffredin Welsh Regiment 23/08/1917
John John Rhingyll Welsh Regiment 21/09/1918
David Evans arall Royal Artillery 22/09/1917
William Thomas Milwr Cyffredin Welsh Regiment 25/11/1917
John Vickery Milwr Cyffredin South Wales Borderers 25/11/1917
George Lewis Môr-filwr arall 20/01/1918
William Griffiths Ail Is-gapten Royal Welsh Fusiliers 09/03/1918
John Griffiths Ail Is-gapten arall 23/04/1918
William Draper Rhingyll arall 29/03/1918
Daniel Evans Milwr Cyffredin Welsh Regiment 26/06/1918
Edgar Pearce Milwr Cyffredin Welsh Regiment 18/09/1918
Reginald Thomas Ail Is-gapten Royal Welsh Fusiliers 18/09/1918
Thomas Snow Milwr Cyffredin Welsh Regiment 07/12/1918