Cofeb Capel Seion Chapel Memorial, Llanrwst

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Station Road, Llanrwst

Sir

Dinbych

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Da

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Diolch i Eryl Prys Jones o brosiect Conwy a'r Rhyfel Mawr am rhannu'r gofeb yma hefo ni. Many thanks to Eryl Prys Jones from the Conwy and the Great War project for sharing this memorial with us.

Arysgrif

Y RHYFEL MAWR 1914-1918./ ER COF AM/ (THE GREAT WAR 1914-1918./ IN MEMORY OF/) Hugh Price Jones, Plasyndre, Awst 17. 1915; Arthur Clarke Williams, Dyffryn Aur Awst 20. 1915; Thomas Rhydwen Williams, 1 Mona Villa, Medi 30. 1915; John Robert Hughes, 2 Wellington Place Tach. 11.1915; Edward D. Owen, Midland Bann, Medi 3. 1916; R. Gwilym Williams, Llys Aled, Medi 23. 1916; John Hughes, London House Tach. 13. 1916; William T. Davies, Bryn Saith, Mawrth 30. 1917; Harry Jones, 22 Watling Street, Ebrill 6. 1917; Frank Owen, Awelfryn Mai 27. 1917; Christmas Hughes, Penybont, Ebrill 3. 1918; John Davies, 13 Wellington Place, Ebrill 12. 1918; Janet Jones, Plasyndre Rhag 21. 1918; W. O. Pritchard, 10 Plough Street, Tach 10. 1919; Hugh Griffith Jones, 7 Albert Place Medi 1 1920./ "Eu henwau'n perarogli sydd." / "Their names are honoured"

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Arthur Williams Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 20/08/1915
Hugh Jones Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 17/08/1915
Thomas Williams Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 30/09/1915
John Hughes Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 11/11/1915
William Davies Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 30/03/1917
Harry Jones Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 06/04/1917
Frank Owen Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 27/05/1915
Christmas Hughes Milwr Cyffredin South Wales Borderers 03/04/1918
Janet Jones arall arall 21/12/1918
William Pritchard arall Royal Artillery 10/11/1919
Hugh Jones Milwr Cyffredin arall 01/09/1920
Edward Owen Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 03/09/1916
Robert Williams Milwr Cyffredin arall 25/09/1916
John Hughes Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 13/11/1916