Rhestr Anrhydedd Bethania Roll of Honour, Derwenlas

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Derwenlas, Machynlleth (bellach yn y Neuadd Bentref/ now in the Village Hall)

Sir

Trefaldwyn

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Ddim yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Disgrifiad

Rhestr Anrhydedd

Llythreniad

Arysgrifiedig

Cyflwr

Teg

Categori

Rhestr Anrhydedd

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

“The Roll of Honour takes the form of a framed chart, obviously hand drawn, which used to hang in the Bethania Independent Chapel in the village of Derwenlas. The Bethania Chapel itself was converted in to a private residence in about 2000 […]. The chart now hangs on the wall above the stage in the Derwenlas Village Hall, just across the main road from the former Bethania Chapel.” – Rab Jones. Many thanks to Rab for sharing this information and image with us. // “Mae’r Rhestr Anrhydedd ar ffurf siart, yn amlwg wedi ei llaw-ddylunio. Mi roedd hi’n arfer honging yng Nghapel Annibynol Bethania ym mhentref Derwenlas. Cafodd Capel Bethania ei throi mewn i tŷ o gwmpas y flwyddyn 2000. Mae’r siart bellach yn hongian ar wall uwchben y llwyfan yn Neuadd Pentref Derwenlas, ar draws y briffordd o’r hen gapel.” – Rab Jones. Diolch yn fawr iddo am rhannu’r gwybodaeth a’r llun yma hefo ni.

Arysgrif

THOSE WHO HAVE BEEN CONNECTED WITH/ THE BETHANIA CHAPEL, DERWENLAS/ The Great War./ - 1914 – 1918.-/ Davies, David; DAVIES, BENJAMIN; Edwards, Thomas; Evans, William David; Evans, Caradog; Jones-Evans, David; Jones, John; Lewis, George; LEWIS, DAVID; Lewis, Robert Henry; Rowe, Thomas; THOMAS, RICHARD HENRY/ [gift of Mrs Jane Thomas and Mr J. Evans-Thomas]/ GREATER LOVE HATH NO MAN THAN THIS, THAT A MAN LAY DOWN HIS LIFE FOR HIS FRIENDS” // RHEINI HEFO CYSYLLTIAD GYDA/ CAPEL BETHANIA, DERWENLAS/ Y Rhyfel Mawr./ - 1914 – 1918./ […Enwau fel uchod…]/ CARIAD MWY NA HWN NID OES GAN NEB, SEF BOD I UN RHOI EI EINIOES DROS EI GYFEILLION

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
David Lewis Dim Royal Artillery 14/04/1919
Richard Thomas Milwr Cyffredin arall 08/09/1916
Benjamin Davies Milwr Cyffredin Welsh Regiment 25/01/1917