Cofeb Eglwys Ffordd Carmarthen Road Church Memorial

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Convent Street, Carmarthen Road, Abertawe/Swansea

Sir

Morgannwg

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Da

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Enwau/Names: F. SMALE; R.BRAYLEY; W.F.WEBB; W.G.WILLIAMS; W.H.PHELPS; H.S.ROACH; J.LL.MORRIS; G.JAMIESON; J.P.LLOYD / T.H.REES, B.A.; L.WILLIAMS; D.M.JENKINS; D.J.BEARD; B.THOMAS; S. SMALE; C.CLEMENT; A. DEMERY; A NOTT / L.E.PHILLIPS; C. S. CLEMENT; C.H.JOHNSON; J.TUSTIN; D.WILLIAMS; W.PEARCE; L.BURGESS; R.ARNOLD; T.VICARAGE

Arysgrif

ERECTED BY MEMBERS AND FRIENDS OF THIS / CHURCH AS A TOKEN OF LOVE AND APPRECIATION IN / MEMORY OF THE FOLLOWING MEN WHO SACRIFICED/ THEIR LIVES DURING THE GREAT EUROPEAN WAR/ 1914 - 1919/ [...names...]/ “These laid the world away; poured out the red/ sweet wine of youth; gave up the years to be/ of work and joy, and that unhoped serene/ That men call age; and those who would have been/ Their son, they gave, their immortality.”/ Rupert Brooke // CODWYD GAN AELODAU A FFRINDIAU O'R/ EGLWYS HON FEL ARWYDD O CHARIAD A GWERTHFAWROGIAETH/ ER COF Y DYNION DILYNOL ABERTHODD/ EI FYWYDAU YN YSTOD Y RHYFEL MAWR EWROPEAIDD/ 1914-1919/ [...enwau...]/ "Rhoddwyd rhain y byd i ffwrdd; tywallton nhw gwin/ coch, melys ieuenctid; rhoddon nhw fyny y bywydau i ddod/ o gwaith a llawenydd; a heddwch ni obiethiwyd am/ mae dynion yn galw'n oed; a rheini fysai wedi bod/ ei mab, rhoddon nhw, ei hanfarwoldeb." Rupert Brooke

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
Richard Brayley Milwr Cyffredin arall 04/10/1917
Frederick Smale Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 07/11/1914
Thomas Rees (BA) Rhingyll Royal Welsh Fusiliers 22/04/1918
Leonard Phillips Morwr Abl arall 04/09/1915
William Webb Morwr Abl arall 12/06/1916
Charles Johnson Milwr Cyffredin Welsh Regiment 10/07/1916
David Beard Corporal Welsh Regiment 10/07/1916
John Tustin Milwr Cyffredin Welsh Regiment 08/09/1917
William Phelps Corporal Welsh Regiment 07/1916
Stanley Smale Milwr Cyffredin Welsh Regiment 23/09/1916
George Jamieson Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 15/04/1917
A Demery Morwr Abl arall 22/07/1917
Thomas Vicarage arall Royal Artillery 27/07/1917