Cofeb Capel Dothan Chapel Memorial

Gwybodaeth sylfaenol

Cyfeiriad

Dothan, Aberffraw, Ynys Mon

Sir

Môn

 

Gwybodaeth bellach

Lleoliad

Mewnol

Math

Yn sefyll ar ben ei hun

Gosodiad

O fewn adeilad - cyhoeddus

Disgrifiad

Bwrdd/Plac/Tabled

Cyflwr

Da

Categori

Cofeb

 

Sylwadau

 

Am y gofeb

Nodiadau

Names/Enwau: PRIVATE EVIE JONES - DDRYDWY, TACHWEDD 18fed 1916; PRIVATE THOMAS GRIFFITH - CERRIG MYNNA, TACHWEDD 18fed 1916; PRIVATE HUGH ROBERTS - PENCLOG, GORPHENAF 5ed 1916; PRIVATE HUGH THOMAS - TYN Y GONGL, IONAWR 9fed 1918; CORPOROL ROBERT HUGHES - TYNYCAE, MAWRTH 22fed 1918; PRIVATE JOHN HUGHES - TY HIR, TACHWEDD 7fed 1918

Arysgrif

CODWYD Y GOLOFN HON/ ER COF / AM CHWECH O BLANT YR EGLWYS/ A SYRTHIASANT YN EBYRTH DROS EU GWLAD/ AR FAES Y FRWYDR YN FFRAINC/ YN YSTOD Y RHYFEL FAWR 1914-18/ [...enwau...]/ ”EU HENWAU’N PERAROGLI SYDD/ A’U HÛN MOR DAWEL YW.” // THIS TABLET WAS RAISED/ IN MEMORY/ OF SIX OF THIS CHURCH'S CHILDREN/ WHO FELL IN SACRIFICE FOR THEIR COUNTRY/ ON THE BATTLEFIELD IN FRANCE/ DURING THE GREAT WAR 1914 - 1918/ [...names...]/ "THEIR NAMES SHALL BE ETERNAL/ AND THEIR REST SHALL BE MOST PEACEFULL"

Service persons

Enw Rheng Catrawd/Bataliwn Dyddiad marwolaeth
John Hughes arall arall 07/11/1918
Robert Hughes Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 22/03/1918
Hugh Thomas Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 09/01/1918
Hugh Roberts Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 05/07/1916
Thomas Griffiths Milwr Cyffredin Royal Welsh Fusiliers 18/11/1916
Evan Jones Milwr Cyffredin arall 18/11/1916