Living Legacies 1914-18

Disgrifiad

Mae Canolfan Living Legacies yn bwynt ffocws ar gyfer cysylltu ymchwilwyr academaidd a cymunedol sydd gyda diddordeb yn sut mae digwyddiadau'r Rhyfel Byd Cyntaf yn parhau i dreddio bywyd yn yr 21ain ganrif. Partneriaeth yw'r Ganolfan rhwng sawl sefydliad: Prifysgol Queen's Belffast, Prifysgol Ulster, Prifysgol Newcastle, Goldsmiths, Prifysgol Llundain, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Amgueddfeydd Cenedlaethol Gogledd Iwerddon. Caiff y Ganolfan ei gyllido gan yr AHRC mewn partneriaeth gyda Chronfa Treftadaeth y Loteri hyd Rhagfyr 2016.

Url

http://www.livinglegacies1914-18.ac.uk

Nodiadau