Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyfeiriad

Sir

Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU
Cyffredinol

Disgrifiad

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn un o Lyfrgelloedd mawr y byd. Mae'n dal casgliad enfawr o lyfrau, llawysgrifau, archifau, peintiadau a mapiau, ac yn cynnal cyfres ddiddorol o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd yn ymwneud â diwylliant Cymru a'r cenhedloedd Celtaidd. Mae'r Llyfrgell hefyd yn gartref i Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, sy'n cynnwys ffilmiau, cyfresi teledu, fideos, recordiadau sain a cherddoriaeth yn perthyn i Gymru. Mae gan LlGC Gwasanaeth Addysg sy'n creu adnoddau ac yn cynnal gweithdai ar gyfer athrawon ac addysgwyr, disgyblion a myfyrwyr, a phobol o bob oedran sydd am ddysgu mwy am gasgliadau'r Llyfrgell. Croesawir ymweliadau grŵp/ysgol - trefnwch o flaen llaw, os gwelwch yn dda. Gwefan: http://www.llgc.org.uk/cy Gwefan Gwasanaeth Addysg: http://addysg.llgc.org.uk

Math

Llyfrgell

Nodiadau