Prosiect Cofeb Ryfel Gorllewin Cymru

Disgrifiad

Prosiect i gofio dynion a menywod hen sir Dyfed (Ceredigion, Caerfyrddin a Penfro) wedi'u henwi ar gofebion rhyfel y tair sir. Mae'r cofebion yma yn cynnwys nifer o ryfeloedd, megis y Rhyfel Byd Cyntaf.

Url

http://www.wwwmp.co.uk/

Nodiadau