EnwUrlDisgrifiad 
Amgueddfa Cymruhttp://www.museumwales.ac.uk/first-world-war/Catalog ar-lein o gasgliadau Rhyfel Byd Cyntaf Amgueddfa Cymru. Dangos tudalen
Archifau Cymru http://www.archiveswales.org.uk/Catalog arlein o dros 7,000 casgliad yn naliadau 21 archif dros Gymru. Dangos tudalen
Casgliad y Werin Cymruhttp://www.peoplescollection.wales/ OR/NEU http://www.casgliadywerin.cymru/Gwefan yn llawn ffotograffau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon cyfareddol am hanes a threftadaeth Cymru a'i phobl yw Casgliad y Werin Cymru - y cyntaf o'i fath yng Nghymru. Mae'r gwefan yn cynnwys nifer o eitemau diddorol yn ymwneud â'r Rhyfel Byd Cyntaf.Dangos tudalen
Cofeb Ryfel Trecelynhttp://www.newbridgewarmemorial.co.uk/men.htmlGwefan i ddweud hanes y dynion wedi'u rhestri ar Gofeb Ryfel Trecelyn, sydd bellach wedi'i leoli yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd.Dangos tudalen
Cofebion Rhyfel Sir Y Fflinthttp://www.flintshirewarmemorials.com/Cofeb rithiol ar gyfer y 21ain ganrif ar gyfer y rheiny bu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf (1914-1918) ac sy'n cael eu cofio ar gofebion rhyfel Sir Y Fflint. Dangos tudalen
Cofleinhttp://www.coflein.gov.uk/Cronfa ddata arlein Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, sef y casgliad cenedlaethol o wybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru. Dangos tudalen
Cymru1914.orghttp://cymru1914.orgCasgliad mawr o ffynonellau wedi'u digido yn ymwneud â Chymru a'r Rhyfel Byd Cyntaf yw Cymru1914. Mae'r casgliad yn cynnwys ffynonellau megis papurau newydd lleol o'r cyfnod, recordiau sain, cyfnodolion, ffotograffau, archifau a llawysgrifau wedi'u casglu o lyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd dros Gymru. Mynediad am ddim. Dangos tudalen
Cynllun Addysg Y Rhyfel Byd Cyntafhttp://addysg.llgc.org.uk/ww1 OR/NEU http://addysg.llgc.org.uk/rhb1Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Caiff deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad eu defnyddio i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb, y llwyfan dysgu ar gyfer Cymru gyfan (http://hwb.wales.gov.uk). Mae fformatau’r adnoddau hyn yn amrywio ac yn cynnwys Word, PDF, PowerPoint, iBooks a thechnoleg gwe rhyngweithiol.Dangos tudalen
Living Legacies 1914-18http://www.livinglegacies1914-18.ac.ukMae Canolfan Living Legacies yn bwynt ffocws ar gyfer cysylltu ymchwilwyr academaidd a cymunedol sydd gyda diddordeb yn sut mae digwyddiadau'r Rhyfel Byd Cyntaf yn parhau i dreddio bywyd yn yr 21ain ganrif. Partneriaeth yw'r Ganolfan rhwng sawl sefydliad: Prifysgol Queen's Belffast, Prifysgol Ulster, Prifysgol Newcastle, Goldsmiths, Prifysgol Llundain, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Amgueddfeydd Cenedlaethol Gogledd Iwerddon. Caiff y Ganolfan ei gyllido gan yr AHRC mewn partneriaeth gyda Chronfa Treftadaeth y Loteri hyd Rhagfyr 2016. Dangos tudalen
Llanidloes Great War Trail Taith o gwmpas Llanidloes, tref marchnad yng nghanolbarth Cymru, sy'n tynnu sylw at aberth teuluoedd y dref yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r daith yn rhoi manylion o brofiad rhyfel y dynion o Lanidloes, llawer ohonynt wedi talu'r pris eithaf ac wedi'u henwi ar y gofeb ar ddechrau'r daith. Drwy gysylltu'r enwau ar y gofeb gyda ble yr oedd y dynion yn byw, gweithio a chymdeithasu mae'r daith yn dod â'r straeon yn fyw unwaith eto ac yn ail-gysylltu'r presennol gyda gorffennol sydd mewn peryg o gael ei anghofio. Y daith yma yw'r cyntaf mewn cyfres bydd yn tynnu sylw at brofiad cymuned wledig Gymreig (Arwystli) yn y Rhyfel Mawr. Apple: https://itunes.apple.com/gb/app/llanidloes-great-war-town/id897855139?mt=8 Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.geosho.rougeoreader.llaniltd&hl=enDangos tudalen
Yn dangos 1-10 o 13 eitemau.