EnwUrlDisgrifiad 
Cofeb Ryfel Trecelynhttp://www.newbridgewarmemorial.co.uk/men.htmlGwefan i ddweud hanes y dynion wedi'u rhestri ar Gofeb Ryfel Trecelyn, sydd bellach wedi'i leoli yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd.Dangos tudalen
Living Legacies 1914-18http://www.livinglegacies1914-18.ac.ukMae Canolfan Living Legacies yn bwynt ffocws ar gyfer cysylltu ymchwilwyr academaidd a cymunedol sydd gyda diddordeb yn sut mae digwyddiadau'r Rhyfel Byd Cyntaf yn parhau i dreddio bywyd yn yr 21ain ganrif. Partneriaeth yw'r Ganolfan rhwng sawl sefydliad: Prifysgol Queen's Belffast, Prifysgol Ulster, Prifysgol Newcastle, Goldsmiths, Prifysgol Llundain, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Amgueddfeydd Cenedlaethol Gogledd Iwerddon. Caiff y Ganolfan ei gyllido gan yr AHRC mewn partneriaeth gyda Chronfa Treftadaeth y Loteri hyd Rhagfyr 2016. Dangos tudalen
Llanidloes Great War Trail Taith o gwmpas Llanidloes, tref marchnad yng nghanolbarth Cymru, sy'n tynnu sylw at aberth teuluoedd y dref yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r daith yn rhoi manylion o brofiad rhyfel y dynion o Lanidloes, llawer ohonynt wedi talu'r pris eithaf ac wedi'u henwi ar y gofeb ar ddechrau'r daith. Drwy gysylltu'r enwau ar y gofeb gyda ble yr oedd y dynion yn byw, gweithio a chymdeithasu mae'r daith yn dod â'r straeon yn fyw unwaith eto ac yn ail-gysylltu'r presennol gyda gorffennol sydd mewn peryg o gael ei anghofio. Y daith yma yw'r cyntaf mewn cyfres bydd yn tynnu sylw at brofiad cymuned wledig Gymreig (Arwystli) yn y Rhyfel Mawr. Apple: https://itunes.apple.com/gb/app/llanidloes-great-war-town/id897855139?mt=8 Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.geosho.rougeoreader.llaniltd&hl=enDangos tudalen
Yn dangos 11-13 o 13 eitemau.