EnwUrlDisgrifiad 
Cymru1914.orghttp://cymru1914.orgCasgliad mawr o ffynonellau wedi'u digido yn ymwneud â Chymru a'r Rhyfel Byd Cyntaf yw Cymru1914. Mae'r casgliad yn cynnwys ffynonellau megis papurau newydd lleol o'r cyfnod, recordiau sain, cyfnodolion, ffotograffau, archifau a llawysgrifau wedi'u casglu o lyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd dros Gymru. Mynediad am ddim. Dangos tudalen
Cynllun Addysg Y Rhyfel Byd Cyntafhttp://addysg.llgc.org.uk/ww1 OR/NEU http://addysg.llgc.org.uk/rhb1Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Caiff deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad eu defnyddio i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb, y llwyfan dysgu ar gyfer Cymru gyfan (http://hwb.wales.gov.uk). Mae fformatau’r adnoddau hyn yn amrywio ac yn cynnwys Word, PDF, PowerPoint, iBooks a thechnoleg gwe rhyngweithiol.Dangos tudalen
Llanidloes Great War Trail Taith o gwmpas Llanidloes, tref marchnad yng nghanolbarth Cymru, sy'n tynnu sylw at aberth teuluoedd y dref yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r daith yn rhoi manylion o brofiad rhyfel y dynion o Lanidloes, llawer ohonynt wedi talu'r pris eithaf ac wedi'u henwi ar y gofeb ar ddechrau'r daith. Drwy gysylltu'r enwau ar y gofeb gyda ble yr oedd y dynion yn byw, gweithio a chymdeithasu mae'r daith yn dod â'r straeon yn fyw unwaith eto ac yn ail-gysylltu'r presennol gyda gorffennol sydd mewn peryg o gael ei anghofio. Y daith yma yw'r cyntaf mewn cyfres bydd yn tynnu sylw at brofiad cymuned wledig Gymreig (Arwystli) yn y Rhyfel Mawr. Apple: https://itunes.apple.com/gb/app/llanidloes-great-war-town/id897855139?mt=8 Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.geosho.rougeoreader.llaniltd&hl=enDangos tudalen
Yn dangos 11-13 o 13 eitemau.