100 Diwrnod

Mae’r Cynghreiriaid yn lansio cyfres o ymosodiadau yn erbyn yr Almaenwyr, a ddaeth i gael ei adnabod fel Ymosodiad y Can Diwrnod.

Ymosodiad y Gwanwyn oedd y tro olaf i Fyddin yr Almaen geisio cymryd y fenter ar Ffrynt y Gorllewin. Ar ôl hynny lansiodd y Cynghreiriaid cyfres o ymosodiadau llwyddiannus wnaeth o’r diwedd dod a’r rhyfel i ben. Gyda’i gilydd gelwir yr ymosodiadau yma, gan ddechrau gyda Amiens ym mis Awst 1918, yn Ymosodiad y Can Diwrnod.

Hyd at Awst 1918, credai cadfridogion a gwleidyddion y Cynghreiriaid y byddai’r rhyfel yn parhau mewn i 1919. Yna, yn dilyn llwyddiant yr ymosodiadau ym mis Awst, dechreuon nhw i feddwl ac i obeithio: a allent gadw’r pwysau a gorfodi’r Almaenwyr i ildio erbyn diwedd 1918? Er y byddai hi’n gostus o ran bywydau’r milwyr i ymladd yn galed nawr, yn y tymor hir byddai’r llwyddiant yn siŵr o achub bywydau.

Ar ôl Amiens gwthiwyd yr Almaenwyr nôl i Linell Hindenburg. Y dasg nesaf i’r Cynghreiriaid oedd torri trwy’r amddiffynfeydd cadarn hyn.

Cynlluniodd y Cadfridog Ferdinand Foch, a oedd yn gyfrifol am holl weithredoedd y Cynghreiriaid ar Ffrynt y Gorllewin ym mis Ebrill 1918, i ymosod ar hyd Llinell Hindenburg i gyd. Ym mis Medi, lansiodd y Ffrancod a’r Americanwyr Ymosodiad Meuse-Argonne yn erbyn safleoedd deheuol Llinell Hindenburg. Rhai dyddiau’n ddiweddarach, ymosododd y Prydeinwyr a’r Ffrancod ym Mrwydr Camlas St Quentin, yng nghanol y llinell. Yn ardaloedd gogleddol y llinell, ymosododd Byddin Belg, o dan y brenin Albert, o gwmpas Ypres.

Erbyn dechrau mis Hydref roedd y Cynghreiriaid wedi torri trwodd ar hyd Llinell Hindenburg ac roedd lluoedd yr Almaen mewn anrhefn.

Ar y pwynt hwn, sylweddolodd cadfridogion yr Almaen fod y rhyfel drosodd.

Milwyr Americanaidd yn symud ymlaen gyda magnel bach arbennig yn ystod ymosodiadau ola’r rhyfel.

Milwr Prydeinig gyda dau ffoadur yng Ngwlad Belg. Mae byddin yr Almaen yn cilio ac mae diwedd y rhyfel dyddiau i ffwrdd.

See the progress of the Western Front on our animated battle map