Ymosodiad ar Brydain

Llongau rhyfel yr Almaen yn ymosod ar drefi arfordirol Prydain ym mis Tachwedd 1914

Dechreuodd yr Almaen osod ffrwydron – bomiau oedd yn arnofio – o amgylch arfordir Prydain i geisio difrodi llongau masnach yn ogystal â rhai rhyfel.

Ymosododd llongau rhyfel yr Almaen ar drefi Scarborough, Whitby a Hartlepool ym mis Tachwedd 1914.

Lladdwyd dros 100 o bobl yn yr ymosodiadau yma a difrodwyd cannoedd o adeiladau.

Er ni ddifrodwyd unrhyw darged milwrol o bwys, synnwyd Prydain gan yr ymosodiadau a defnyddiwyd nhw fel propaganda i annog milwyr i ymrestru yn y fyddin.

Cartref rhywun wedi ei dinistrio gan fagnelau llongau’r Almaenwyr.

Poster recriwtio yn defnyddio’r ymosodiad ar Scarborough i annog dynion i ymrestru.