Winston Churchill

Winston Churchill yn colli ei swydd oherwydd methiant Ymgyrch Gallipoli.

Roedd Winston Churchill yn gefnogwr cryf i’r ymosodiad ar y Dardanelles. Tybiai y byddai’r Llynges Frenhinol yn gallu ymosod yn llwyddiannus ar y Twrciaid a chipio’r dyfrffordd.

Methodd y cynllun ac ym mis Mai 1915 rhoddwyd yr hwi i Winston Churchill yn ei swydd fel pennaeth y Llynges gan y Prif Weinidog Herbert Asquith. Ym mis Tachwedd collodd ei le yn y llywodraeth yn llwyr oherwydd ei methiant y frwydr tir yng Ngallipoli.

Penderfynodd Churchill i ymuno a’r Fyddin ac i fynd i Ffrynt y Gorllewin. Roedd yn boblogaidd ymysg y milwyr yna a chafodd y cyfle i brofi’r rhyfel am ei hunain.

Roedd y cyfres o ddigwyddiadau yma’n wersi pwysig i Winston Churchill a chafon nhw effaith mawr ar ei bersonoliaeth a’i fywyd yn y dyfodol.

Winston Churchill mewn lifrai’r Fyddin ar ôl iddo gael ei ddiswyddo o’r llywodraeth.